Przejdź do treści

Kontakt

VitalAire Sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu VitalAire Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań

tel. sekretariat 61 86 99 388

biuropoz@vitalaire.pl

zamowienia@vitalaire.pl

wentylacja@vitalaire.pl

tlenoterapia@vitalaire.pl

Oddział w Warszawie VitalAire Sp.z o.o.

ul. Miła 6 lok. B, 00 - 180 Warszawa
tel. sekretariat 22 823 12 96

biurowaw@vitalaire.pl

wentylacja@vitalaire.pl

tlenoterapia@vitalaire.pl

hospicjum@vitalaire.pl

 

W zakresie oferty dotyczącej bezdechu sennego prosimy o kontakt z naszymi placówkami:  

 

Klinika Dobrego Snu WIEM - Katowice

tel. 722 040 002

Klinika Dobrego Snu WIEM - Warszawa

tel. 664 993 235

Klinika Dobrego Snu WIEM - Poznań

tel. 785 205 060

 

lub pod adresem e-mail:

bezdechsenny@vitalaire.pl

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków

tel.: +48 12 62 79 300
fax: +48 12 62 79 333

www.airliquidehealthcare.pl