Przejdź do treści

Tryb przyjęcia

Tryb przyjęcia

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do skierowania należy dołączyć:

  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
  • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów;
  • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

Kontakt do osoby zajmującej się przyjęciami: Agata Drozdowicz - Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń NFZ 
                                                                         tel. 61 869 93 88
                                                                         agata.drozdowicz@airliquide.com