Przejdź do treści

Dokumenty dla profesjonalistów

Dokumenty dla profesjonalistów

  • Arkusz wstępnej identyfikacji ryzyka w domu pacjenta -> pdf | doc
  • Karta kontroli poprawności instalacji sprzętu medycznego w domu pacjenta -> pdf | doc
  • Karta instruktażowa pacjenta -> pdf