Przejdź do treści

Dla personelu

View

Dokumenty dla osób kierujących na tlenoterapię

Dokumenty dla osób kierujących na tlenoterapię

  • Skierowanie do poradni -> pdf | doc
  • Upoważnienie dla pacjenta  -> pdf | doc
  • Decyzja lekarza pulmunologa -> pdf | doc