Przejdź do treści

Dokumenty dla osób kierujących do wentylacji mechanicznej

Dokumenty dla osób kierujących do wentylacji mechanicznej

  • Skierowanie do wentylacji mechanicznej ->  pdf | doc (wypełnia lekarz dowolnej specjalizacji)
  • Kwalifikacja do objęcia opieką -> pdf | doc (wypełnia lekarz anestezjolog przy pacjencie inwazyjnym lub pulmunolog przy pacjencie nieinwazyjnym pracujący na oddziale szpitalnym)
  • Obowiązek informacyjny -> pdf | doc

 

Do końca 2020 roku Help VitalAire wdroży dokumentację medyczną w wersji elektronicznej.