Przejdź do treści
Wentylacja mechaniczna w domu

Domowa wentylacja mechaniczna

Respirator w domu pacjenta

Czym jest wentylacja mechaniczna?

Wentylacja mechaniczna jest procesem umożliwiającym pacjentom z niewydolnością oddechową prawidłowe oddychanie przy użyciu aparatury medycznej, czyli respiratora, pozwalającego na sztuczne, całkowite lub wspomagane oddychanie pacjenta.

Dziś istnieje możliwość korzystania z respiratora w domu pacjenta, co w znacznym stopniu ułatwia osobom chorym powrót do funkcjonowania w bardziej naturalnym środowisku, jakim jest dom i rodzina, likwidując konieczność długotrwałego pobytu w szpitalu.

Z programu świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów i dzieci wentylowanych mechanicznie korzystać mogą pacjenci z rozpoznaną przewlekłą niewydolnością oddechową (PNO).

PNO może się rozwijać w przebiegu:

  • chorób nerwowo mięśniowych: dystrofie mięśniowe Duchenne'a, Backera, SM, SLA, SMA, po udarach pnia mózgu,
  • chorób metabolicznych: choroba Pompego,
  • po urazach głowy lub kręgosłupa,
  • po reanimacji,
  • chorób oskrzeli i płuc: POCHP, włóknienie płuc, mukowiscydoza,
  • zespołu hipowentylacji: z otyłości, ciężkiego bezdechu sennego lub zespołów nakładania dwóch lub więcej jednostek chorobowych,
  • jako konsekwencja deformacji klatki piersiowej: skoliozy.

Pacjenci korzystający z naszego świadczenia oprócz sprzętu medycznego mają zapewnioną systematyczną, specjalistyczną opiekę medyczną lekarza anestezjologa, pielęgniarki i fizjoterapeuty (rehabilitanta).

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta

Wentylacja mechaniczna jest sposobem leczenia umożliwiającym pacjentom z niewydolnością oddechową możliwość funkcjonowania przy użyciu sprzętu medycznego (respiratora). Respirator to urządzenie wspomagające albo zastępujące oddech pacjenta. Istnieją dwa rodzaje terapii przy pomocy respiratora:

  • inwazyjna - wytworzona sztuczna droga oddechowa (tracheostomia)
  • nieinwazyjna – pacjent wspomagany oddechem za pomocą maski.