Przejdź do treści

Tlenoterapia

Komplet dokumentów dla personelu medycznego

Dokumenty dla osób kierujących do tlenoterapii domowej

Skierowanie do poradni specjalistycznej pdf | doc

Decyzja Lekarza Pulmonologa pdf | doc

Zgoda pacjenta na objęcię opieką pdf | doc

Przetwarzanie danych osobowych pdf | doc

Dokumenty dla osób realizujących świadczenie tlenoterapii domowej

Lekarz

  • Karta wizyt w domu chorego (lekarz/pielęgniarka) pdf | doc
  • Historia choroby- tlenoterapia w warunkach domowych pdf | doc

Pielęgniarka

  • Karta wizyt w domu chorego (lekarz/pielęgniarka) pdf | doc