Przejdź do treści

Skontaktuj się z nami

Kto może skorzystać z bezpłatnej opieki w hospicjum domowym?

  1. Przedstawienie skierowania do hospicjum domowego z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  2. Występowanie choroby szczególnie  nowotworowej nie dającej szans na wyleczenie
  3. Posiadanie ubezpieczenia
  4. Zgoda pacjenta

Pierwsza wizyta lekarska odbywa się po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Ostateczną decyzję o objęciu opieką podejmuje lekarz hospicjum.

Wizyty lekarskie odbywają się nie mniej niż 2 razy w miesiącu, wizyty pielęgniarki nie mniej niż 2 razy w tygodniu.

W razie potrzeby lekarz może zlecić wizyty psychologa i rehabilitanta.

Świadczenia udzielane są we współpracy z lekarzem i pielęgniarką POZ.

Dane kontaktowe do przyjęcia pod opiekę zespołu hospicjum domowego

Oddział Warszawa VitalAire Sp.z o.o.

tel.: 22 823 12 96
tel.: 603 106 446