Przejdź do treści
Domowa Wentylacja Mechaniczna

Warunki przyjęcia NFZ

Jesteśmy liderem w domowej wentylacji mechanicznej w Polsce

Warunki przyjęcia NFZ

Kto może skorzystać z domowej terapii wentylacji mechanicznej refundowanej przez NFZ?

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji oraz obsługi sprzętów medycznych.

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do skierowania należy dołączyć:

  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
  • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów;
  • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

  • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
  • tlenoterapii,
  • dodatkowej terapii ruchowej.

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

  • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • leczenia stomatologiczne,
  • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Numery kontaktowe do przyjęcia pod opiekę zespołu wentylacji mechanicznej

Oddział Poznań VitalAire Sp.z o.o.

tel. 532 087 846
tel. 532 087 863
tel. 532 087 796
tel. 532 087 679


Oddział Warszawa VitalAire Sp.z o.o.

tel. 609 800 398