Przejdź do treści
Domowa Wentylacja Mechaniczna

Warunki przyjęcia NFZ

Jesteśmy liderem w domowej wentylacji mechanicznej w Polsce

Warunki przyjęcia NFZ

Kto może skorzystać z domowej terapii wentylacji mechanicznej refundowanej przez NFZ?

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji oraz obsługi sprzętów medycznych.

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do skierowania należy dołączyć:

  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
  • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów;
  • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

  • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
  • tlenoterapii,
  • dodatkowej terapii ruchowej.

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

  • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • leczenia stomatologiczne,
  • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Numery kontaktowe do przyjęcia pod opiekę zespołu wentylacji mechanicznej

Oddział Poznań VitalAire Sp.z o.o.

Ze świadczenia skorzystać mogą pacjenci z całej Polski z wyłączeniem województwa: pomorskiego,kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego.

tel. 532 087 846
tel. 532 087 863
tel. 532 087 796
tel. 532 087 679


Oddział Warszawa VitalAire Sp.z o.o.

Ze świadczenia skorzystać mogą pacjenci z województwa mazowieckiego

tel. 609 800 398