Przejdź do treści

Dokumenty dla personelu

Komplet dokumentów do pobrania

Dokumenty dla osób kierujących do wentylacji mechanicznej:

Skierowanie do wentylacji mechanicznej pdf | doc

Kwalifikacja do objęcia opieką pdf | doc

Zgoda pacjenta na objęcie opieką pdf | doc

Oświadczenie o ubezpieczeniu pdf | doc 

Dokumenty dla osób realizujących świadczenie wentylacji mechanicznej

Lekarz

Karta wizyt w domu chorego pdf excel

Karta wentylacji okresowej pdf doc

Oświadczenie zleceniobiorcy (dokument kadrowy) pdf | doc

Pielęgniarka 

Karta wizyt w domu chorego pdf | doc

Oświadczenie zleceniobiorcy (dokument kadrowy) pdf | doc

Fizjoterapeuta

Karta wizyt w domu chorego pdf | doc

Oświadczenie zleceniobiorcy (dokument kadrowy) pdf | doc