Przejdź do treści
Wentylacja mechaniczna w domu informacje dla pacjentów

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Pokazy Kuchni Molekularnej na który serdecznie zapraszamy

W dniach 9-10.03 podczas Kongresu przez dwa dni odbywać się będą Pokazy Kuchni Molekularnej, na której serdecznie zapraszamy

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych - organizowany przez Grupę PTWP SA, wydawcę m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia, odbędzie w dniach 9-11 marca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To największa wielosektorowa debata o ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej.
Pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, Katowice, 18-20 lutego 2016 r.) dowiodła, jak bardzo ważna i potrzebna jest szeroka, międzysektorowa dyskusja o zdrowiu.

Zaproszenie na Pokazy Kuchni Molekularnej

KILKADZIESIĄT SESJI, DEBAT I PREZENTACJI
Podczas pierwszych dwóch dni zaplanowaliśmy kilkadziesiąt sesji panelowych, debat i prezentacji. Natomiast 11 marca 2017 r. mieszkańcy Górnego Śląska będą mieli okazję do bezpośrednich rozmów z Gośćmi Kongresu, wybitnymi lekarzami różnych specjalności, wysłuchania ich wykładów, skorzystania z licznych badań i konsultacji.
Kongres Wyzwań Zdrowotnych przygotowujemy z myślą o wszystkich środowiskach, których aktywność jest lub powinna przyczyniać się do poprawy stanu zdrowa społeczeństw - nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale też w kontekście szeroko rozumianych działań zapobiegawczych, profilaktyki, edukacji, finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych oraz całej gospodarki.
HCC 2017 będzie także wyjątkową okazją do wielu interdyscyplinarnych sesji z udziałem przedstawicieli różnych dziedzin medycyny. Obecnie trwają ostatnie prace nad szczegółową agendą II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i propozycje programowe.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA
W obszernym programie HCC 2017 znajdzie się wiele kluczowych - dla funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej - zagadnień.
Poniżej wybrana problematyka planowanych sesji, spotkań i prezentacji:

 • Polityka zdrowotna i przyszłości finansowania ochrony zdrowia
 • Zdrowie publiczne - edukacja, profilaktyka, medycyna zapobiegawcza - jak przejść od słów, deklaracji i programów do skutecznego działania
 • Organizacji leczenia
 • Koordynowana opieka zdrowotna
 • Kluczowe wyzwania terapeutyczne w kilkunastu dziedzinach medycyny
 • Prowadzenie pacjenta po zakończeniu hospitalizacji, w tym, m.in. rehabilitacja, przestrzeganie zaleceń lekarskich, monitorowanie stanu pacjenta
 • Wyzwania demograficzne; problematyka związana ze skutkami starzejącego się społeczeństwa z perspektywy wybranych specjalizacji medycznych
 • Kształcenie kadr medycznych - zarówno podczas studiów, jak i w ramach kształcenia podyplomowego
 • Nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych
 • Zajęcia warsztatowe dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej prowadzone przez specjalistów
 • Współpraca lekarzy różnych specjalności; spojrzenie na pacjenta z punktu widzenie kilku dziedzin
 • Przepływ wiedzy i doświadczeń między specjalistami a lekarzami POZ
 • Diagnostyka - sukcesy, problemy i wyzwania związane z rozpoznawaniem wybranych chorób
 • Spojrzenie w przyszłość medycyny - przegląd najnowszych osiągnięć i trendów w metodach leczenia
 • Nowe technologie w medycynie: sprzęt, aparatura i wyposażenie; rozwiązania teleinformacyjne (m.in. telemedycyna, eHealth, mHealth, elektroniczna dokumentacja)
 • Prezentacja start-upów medycznych

 

Więcej informacji o Kongresie znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.hccongress.pl/2017/pl/