Przejdź do treści

Hospicjum domowe

Hospicjum domowe

Dokumenty dla osób KIERUJĄCYCH do hospicjum domowego

  • Skierowanie -> pdf | doc
  • Zgoda pacjenta na objęcie opieką -> pdf | doc

Dokumenty dla osób REALIZUJĄCYCH świadczenie w hospicjum domowym

Lekarz

  • Historia choroby -> pdf | doc
  • Epikryza -> pdf | doc
  • Karta wizyt lekarskich -> pdf | doc
  • Karta wizyt w domu chorego -> pdf | doc

Pielęgniarka 

  • Karta wizyt pielęgniarskich-> pdf |  doc  
  • Karta wizyt w domu chorego -> pdf | doc

Fizjoterapeuta

  • Karta wizyt fizjoterapeuty-> pdf | doc
  • Karta wizyt w domu chorego -> pdf | doc