Przejdź do treści

Ważne zagadnienia

Ważne zagadnienia

Zatrudniany personel

Bardzo prosimy o zamieszczanie na Państwa zgłoszeniach poniższej klauzuli:
"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez Help VitalAire Sp. z o.o. jak również innym spółkom wchodzącym w skład Grupy Air Liquide, na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

W momencie podjęcia współpracy otrzymujemy od Państwa dokumenty kwalifikacyjne oraz podpisane oświadczenia ważne na dany dzień.

Prosimy pamiętać, że jeśli zmieniają się okoliczności bądź dokumenty dotyczące naszej współpracy, należy niezwłocznie przesłać do nas taką informację:

  • zmiana formy, miejsca zatrudnienia poza Help VitalAire, zmniejszenie wynagrodzenia na umowę o pracę poniżej minimalnego w macierzystym zakładzie pracy (2000 zł brutto w 2017r., 2100 zł w 2018r.) lub rozwiązanie umowy
  • zmiana numeru telefonu, adresu zamieszkania, urzędu skarbowego
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych związanych z naszą usługą medyczną
  • okoliczności związane z okresem zwolnienia lekarskiego z powodu choroby lub opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, okresem zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu wypoczynkowego oraz urlopu bezpłatnego
  • przyznanie emerytury/renty, nadanie stopnia niepełnosprawności
  • termin obrony pracy licencjata bądź magistra (dot. wieku do 26 lat)
  • rejestracja w Urzędzie Pracy

Brak powyższych informacji bardzo utrudnia współpracę i często skutkuje konsekwencją wszczęcia postępowania, szczególnie przez ZUS, który kontrolując konta zleceniobiorców i pracowników w systemie nawet po latach nalicza odpowiednie składki i odsetki za błędne tytuły ubezpieczeń.

(np. uzyskiwanie na umowę o pracę w głównym miejscu zatrudnienia, wynagrodzenia brutto niższego niż minimalne (bez względu na wymiar etatu) – skutkuje obowiązkiem odprowadzenia pełnych składek ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy zlecenia w naszej firmie).

Aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów, prosimy mieć to na względzie, a również pamiętać, że w czasie zwolnienia lekarskiego z powodu choroby lub opieki nad chorym dzieckiem, bez względu na rodzaj zawartej umowy, nie można świadczyć pracy. Prosimy o informację telefoniczną lub mailową o dokładnym terminie niezdolności do pracy bądź opieki.

Życzymy miłej i spokojnej pracy, a wszelkie wątpliwości, pytania, prośby prosimy kierować do pracowników wymienionych na naszej mapie w zakładce -> zakres terytorialny

Pliki do pobrania: