Przejdź do treści

Programy żywieniowe

Programy żywieniowe

Od 1 stycznia 2009 roku NFZ wprowadził procedurę żywienia dojelitowego w warunkach domowych (opis świadczenia: załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 82/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r.).

Świadczenie to może być udzielane jednocześnie ze świadczeniem zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów i dzieci wentylowanych mechanicznie, korzystających z respiratora w domu.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest dla pacjenta całkowicie bezpłatne, refundowane przez NFZ. Refundacja obejmuje dostawę produktów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego oraz bezpłatną opiekę lekarską i pielęgniarską w zakresie żywienia.

Usługa żywienia dojelitowego w warunkach domowych świadczona jest przez ośrodki zdrowia w całej Polsce. Listę ośrodków znajdą Państwo na stronie:

www.nutrimed.pl