Przejdź do treści

Karta Praw Pacjenta

Karta Praw Pacjenta

  1. Pacjent ma prawo do zmiany świadczeniodawcy.
  2. Pacjent ma prawo do korzystania z programów żywieniowych finansowanych przez NFZ.
  3. Pacjent ma prawo do jednoczesnego korzystania z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  4. Pacjent ma prawo do korzystania z materiałów jednorazowych w ramach zaopatrzenia ortopedycznego za wyjątkiem cewników do odsysania dróg oddechowych i rurek tracheotomijnych.
  5. Pacjent lub jego opiekun ma obowiązek dbać o sprzęt medyczny i użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem.
  6. Pacjent lub jego opiekun ma obowiązek niezwłocznie informować firmę Help VitalAire o wyjazdach na pobyty rehabilitacyjne, urlopy oraz o pobytach szpitalnych.
  7. Pacjent lub jego opiekun ma obowiązek informować firmę Help VitalAire o wszelkich nieprawidłowościach w pracy personelu.