Przejdź do treści

Tryb przyjęcia

Tryb przyjęcia

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Do skierowania należy dołączyć:

  • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
  • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów;
  • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

                                                                          Kontakt do osób zajmujących się przyjęciami:
                                                                          Ewa Musiał - Specjalista
                                                                          ds. Rozliczeń NFZ 
                                                                         tel. 61 626 97 09 / kom. 532 087 863
                                                                         ewa.musial@airliquide.com

                                                                        Magdalena Sobczyńska - Młodszy Specjalista
                                                                             ds. Obsługi Pacjenta 
                                                                         tel. 61 626 97 11/ kom. 532 087 679
                                                                         magdalena.sobczynska@airliquide.com

                                                                        Martyna Mikołajczak - Młodszy Specjalista
                                                                         ds. Obsługi Pacjenta
                                                                        tel. 61 626 97 10 / kom. 532 087 846 
                                                                        martyna.mikolajczak@airliquide.com