Przejdź do treści

Dla Pacjentów

W jaki sposób działa leczenie za pomocą aparatu CPAP?

Leczenia za pomocą stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (continuous positive airways pressure - CPAP) polega na stosowaniu powietrza podawanego pod ciśnieniem przez maskę (nosową lub ustno-nosową). Podwyższone ciśnienie utrzymuje drożność dróg oddechowych podczas snu. Oddech staje się regularniejszy podczas snu, chrapanie ustaje, przywrócona jest właściwa struktura snu (pojawia się sen dający wypoczynek). W efekcie tego polepsza się jakość życia i zmniejsz się ryzyko wystąpienia powikłań - takich jak: nadciśnienie tętnicze, schorzenia serca, zawał mięśnia sercowego, incydentów zaburzenia krążenia mózgowego (udaru), jak również zmniejsz się ryzyku spowodowania wypadku samochodowego i wypadku podczas pracy spowodowanego zmęczeniem.