Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Moje urządzenie wyłącza się w nocy

Urządzenie może się wyłączyć jeżeli wykryje znaczne przecieki powietrza. Sprawdź stan gniazdka elektrycznego i sieci elektrycznej.