Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Mój aparat CPAP jest głośny

Jest kilka przyczyn dla których aparat CPAP może pracować z nadmierną głośnością:
1. Wlot powietrza jest zatkany. Upewnij się, że filtr jest czysty (pamiętaj, że filtra jednorazowego nie można myć, ani prać!) oraz, że urządzenie znajduje się w odpowiedniej odległości od ścian (min. 10 - 15 cm). Nie wkładaj aparatu do małej, zamkniętej przestrzeni (np. do pudełka do butów)
2. Sprawdź, czy nawilżacz i przewód powietrzny są właściwie podłączone do aparatu. Upewnij się, czy przewód nie jest przedziurawiony (zwykle są to małe dziurki, nie zawsze dobrze widoczne) lub złamany - to może spowodować przeciek powietrza i pogarszają przebieg leczenia
3. Jeżeli dodatkowo używasz tlenu - upewnij się, że maska jest podłączona poprzez złącze do tego przeznaczone. Złącze musi być szczelne, inaczej może pojawić się niezamierzony wyciek.
4. Jeżeli nadal nie jesteś w stanie określić przyczyny hałasu - sprawdź czy Twój stolik nocny jest stabilny. Może być przyczyną wibracji i hałasu. Jeżeli powyższe kroki nie pomogły - skontaktuj się z działem pomocy technicznej.