Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Jak ustawić nawilżacz do aparatu CPAP?

W przypadku, gdy używasz nawilżacza do aparatu CPAP, zalecane jest:
1. Ustawienie temperatury w pokoju w przedziale 18 do 22 C
2. Rozpoczęcie używania nawilżacza z ustawioną minimalną wartością (1) i stopniowe zwiększanie stopnia nawilżenia aż do osiągnięcia optymalnej wilgotności
3. Unikanie ustawiania maksymalnego stopnia nawilżania - może to doprowadzić do kondensacji pary wodnej w przewodzie powietrznym.