Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Dlaczego rano, w przewodzie powietrznym obecna jest woda?

Głównymi przyczynami są:
1. Zbyt duża (powyżej zalecanej) ilość wody w nawilżaczu. Zwróć uwagę na właściwy poziom wody (pomiędzy minimum a maksimum) w nawilżaczu
2. Duża różnica temperatury między wnętrzem i zewnętrzem przewodu powietrznego. Unikaj ustawiania nawilżacza w pomieszczeniu o temperaturze niższej niż 15 C. Optymalna jest temperatura pomiędzy 18 a 22 C
3. Umiejscowienie nawilżacza powyżej głowy pacjenta, co ułatwia - na skutek działania grawitacji - spływanie skroplonej pary wodnej (wody) w kierunku maski. Spróbuj umieścić nawilżacz niżej - np. na szafce nocnej niższej niż łóżko