Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Czy urządzenie może pozostać włączone przez cały dzień?

Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, aby mogło być podłączone do prądu. Zalecane jest odłączanie od gniazdka, gdy nie jest używane, aby uniknąć przegrzania transformatora.