Przejdź do treści

Dla Pacjentów

Co zrobić w przypadku pojawienia się alarmu na wyświetlaczu aparatu?

W przypadku pojawienia się alarmu należy:
- odczytać kod alarmu
- sprawdzić położenie kabla zasilającego (po stronie aparatu CPAP i gniazdka elektrycznego
- sprawdzić, czy nie ma przecieków maski lub przewodu powietrznego
- sprawdzić, czy nie występują przeszkody w układzie oddechowym aparatu (maska i przewód powietrzny)